Интранет
вход за инкубирани фирми

За нас

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите. Членове на Сдружението са характерните според европейските норми 4 типа организации: администрация, академична област, неправителствен сектор и бизнес.