Интранет
вход за инкубирани фирми

История

1995 - 2001 
Провеждат се консултативни срещи за създаване на Високотехнологичен парк и Инкубатор с участието на академичната общност, местната власт, търговски дружества, неправителствени организации и др.

04.07.2002
Провежда се Учредително събрание за създаване на сдружение "Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна“.

22.12.2004
Подписан e договор № 328 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна”.

21.06.2005
Открита е сградата на Сдружението в квартал „Аспарухово“, местност „Малка Чайка“.

20.02.2007
Сдружение „Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна“ се преобразува в „Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна“.

02.02.2012.
Подписан e Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” по проект „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”.

Назад