Интранет
вход за инкубирани фирми

Приоритетни направления

На база широкомащабно изследване, проведено от РАПИВ при създаването на Регионалната иновационна стратегия на СИР, са определени следните приоритетни сектори:

  • Енергетика, енергийна ефективност и околна среда;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
  • Морска индустрия;
  • Преработвателна индустрия;
  • Строителство и транспорт – изграждане на транспортна инфраструктура;
  • Туризъм;
  • Услуги – финансови, логистични и др.;
  • Химия, биотехнологии, фармацевтика.

Не се приемат за инкубиране фирми, работещи в сектори, за които е недопустима минимална помощ, в съответствие с изискванията на чл.1 от Регламент (ЕО) № 1998/2006 на ЕК от 15.12.2006 относно прилагане на чл.87 и 88 от Договора към минималната помощ.