Интранет
вход за инкубирани фирми

Галерия

Дни на отворени врати в БИ –Варна 06-07 ноември 2013 г.

06-ти ноември 2013 г. в Областен информационен център - Варна

Ирина Кирчева, експерт бизнес развитие в БИ-Варна, представи условията за кандидатстване в БИ-Варна и услугите, които се предоставят на инкубираните фирми. 

Дни на отворените врати в БИ- Варна, 07.11.2013 г. в сградата на РАПИВ

Ирина Кирчева, експерт бизнес развитие в БИ-Варна, представи условията за кандидатстване в БИ - Варна и услугите, които се предоставят на одобрените за инкубиране фирми.

Доц. Димитър Радев откри срещата със студенти от ИУ - Варна и ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров” и представи дейността на РАПИВ и БИ – Варна.

Приети са първите две фирми за инкубиране в Бизнес Инкубатор - Варна към РАПИВ

Международна асоциация за устойчиво развитие (МАУР) развива дейност в областта на устойчивото развитие, извършва проучвания, експертни оценки, консултации и обучение.

МАУР кандидатства за прием в Бизнес Инкубатор - Варна (БИ-Варна) с проект “Информационна консултираща система за мониторинг и устойчиво развитие на гранични и селски територии в Североизточен район на планиране”.


Подписване на Договор за инкубиране в БИ-Варна към РАПИВ на Международна асоциация за устойчиво развитие, 31.10.2013 г.


„Енеро” ООД развива дейност в областта на производство на машини съоръжения и инсталации за екологията, енергетиката и др.  

Фирмата е приета в БИ-Варна с проект  “Създаване на прототип на газификационна електроцентрала 100 kW по собствена технология за биомаса и органични отпадъци”

 


Подписване на Договор за инкубиране в БИ-Варна към РАПИВ на "Енеро" ООД, 31.10.2013г.


Посещение на студенти от Икономически университет - Варна в БИ-Варна, 17.05.2013

Доц. Димитър Радев откри срещата със студенти от ИУ Варна и представи накратко дейността на РАПИВ и БИ – Варна.


Ирина Кирчева, експерт бизнес развитие в БИ-Варна, представи условията за кандидатстване в БИ Варна и предоставяните услуги в изпълнение на проект „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”. 

     Дни на отворени врати в БИ - Варна, 13 - 14 март 2013

Пресконференция в Областен информационен център - Варна, 13.03.2013, 10.00ч.

доц. Димитър Радев представи проект "Разширяване на Бизнес инкубатор - Варна към РАПИВ"

Дни на отворени врати в Областен информационен център - Варна, 16.00 ч.

Доц. Димитър Радев представи условията за кандидатстване в БИ - Варна към РАПИВ и предлаганите от инкубатора услуги

г-жа Мариета Чакърова представи добрите практики на Свемар ООД като успешно инкубирана фирма

във "Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна"

Дни на Отворени врати в БИ - Варна, 14.03.2013г. в сградата на РАПИВ

11.00 ч. Представяне на Бизнес инкубатор - Варна пред представители на Клуба по предприемачество към II МГ "Д-р Петър Берон" - Варна

доц. Валери Пенчев представи добрите практики на Корес ООД като успешно инкубирана фирма

Посещение в офиса на 3К АД, една от първите успешно инкубирани фирми във Високо-технологичен бизнес инкубатор - Варна

Сградата на РАПИВ преди ремонт