Интранет
вход за инкубирани фирми

Инкубиране

Какво е бизнес инкубатор?

Бизнес инкубаторът (БИ) е среда, която благоприятства развитието на новосъздадено рисково предприятие, преди да е готово да използва пазарните методи за самоиздръжка на дейността си. БИ използва богат инструментариум от услуги,  включително предоставяне на атрактивен достъп до офис площи.

Кой може да кандидатства за инкубиране в Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ?

Приемат се кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи, разработващи проекти в приоритет-ните за Инкубатора икономически направления: 

 • Енергетика, енергийна ефективност и околна среда;
 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
 • Морска индустрия;
 • Преработвателна индустрия;
 • Строителство и транспорт – изграждане на транспортна инфраструктура;
 • Туризъм;
 • Услуги – финансови, логистични и др.;
 • Химия, биотехнологии, фармацевтика;
 • Други.

Важно условие е кандидатът да е в етап на стартиране или в ранен етап на развитие на своята бизнес идея.

Как да кандидатствате?

Кандидатстването за прием в Бизнес Инкубатор – Варна  включва само 3 стъпки:

 1. Необходимо е да се попълнят и подадат Регистрационна заявка на кандидата, Регистрационна заявка на проекта, както и кратък Бизнес План. Формулярите можете да изтеглите от тук. Попълнените документи могат да се подават по електронен път, чрез пощенска услуга или на място в сградата на РАПИВ.
 2. Комплектът докумети се разглежда и оценява от експерти към РАПИВ. Решение за прием се взема на база рецензията от експертите към РАПИВ.
 3. Кандидатът се  информира и кани на преговори за подписване на договор за инкубиране.

За допълнителни въпроси относно кандидатстването, можете да ни пишете на office@rapiv.org или да ни потърсете на телефон 052 383 700.

За най-често задаваните въпроси при  кандидатстване и попълване на документите, моля вижте тук.