Интранет
вход за инкубирани фирми

Наемна политика

За наемателите са валидни преференциални цени,базирани на средния пазарен наем за квартал Аспарухово, гр. Варна, който се приема условно за база 100%.