Интранет
вход за инкубирани фирми

Предлагани услуги

На база седемгодишен опит в инкубирането и оказване на подкрепа на стартиращи и иновативни компании, сме създали набор от основни и допълнителни услуги и дейности, предлагани от БИВ. Част от тях са:

 1. Експертна помощ при развиване на бизнес идея;
 2. Експертна помощ за попълване на документите за кандидатстване за инкубиране;
 3. Бизнес консултации;
 4. Правни консултации;
 5. Финансово-счетоводни услуги и консултации;
 6. Маркетингови консултации;
 7. Защита на интелектуалната и индустриална собственост;
 8. Обучение в различни направления;
 9. Информационно-ресурсни услуги;
 10. Организиране на мултидисциплинарни срещи и работни семинари.

В обхвата на комплексните услуги са включени:

 • Консултации за регистрация и пре-регистрация на фирми;
 • Консултации относно изготвяне на договори;
 • Консултации за изготвяне и оценка на бизнес план;
 • Консултации свързани с идентифициране на подходящи източници на финансиране;
 • Посредничество при набиране на инвестиционен капитал.

Рекламно-маркетингово политика за представяне на продуктите и услугите е от особено значение за завоюването на пазарни територии и привличането на инвеститори. Това ще създаде трайни предпоставки за реализация на дългосрочните стратегически цели на инкубираната фирма. Услугите, които предлагаме в тази насока са следните:

 • Изготвяне на маркетингова стратегия;
 • Маркетингови проучвания за конкретни продукти;
 • Информиране на фирмите и организационно съдействие за участието им в различни мероприятия – панаири, изложения, конференции и др.;
 • Съдействие при установяване на бизнес конкакти (връзки с търговски агенти, дистрибутори, съдействие при сключване на договори за сътрудничество и създаване на joint ventures);
 • Съдействие при установяване на контакти между инкубираните фирми с университети и изследователски институти;
 • Ежемесечно информиране чрез електронен бюлетин;
 • Периодично организиране на промоция на инкубираните фирми и постигнатите от тях резултати.