Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА (БИ - ВАРНА) НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА ПРИЕМ

Бизнес инкубатор - Варна (БИ - Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи и разработени проекти за стартиращ бизнес.

БИ-Варна осигурява комплексни услуги и благоприятна среда за развитието на стартиращи фирми на преференциални цени, включително:

 • Бизнес консултации относно изготвяне на анализи, стратегии и проучвания;
 • Консултации за изготвяне и оценка на бизнес план;
 • Консултации, свързани с идентифициране на подходящи източници на финансиране;
 • Консултации относно изготвяне на проектни предложения и управление на проекти;
 • Осъществяване на бизнес контакти с европейски партньори;
 • Наемане на оборудвани офиси и зали за провеждане на срещи и семинари.

Заявките за кандидатстване можете да намерите тук.

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна ви кани да участвате в:

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

Програма:

13ти март 2013 в Областен информационен център – град Варна:

10.00 ч. Пресконференция – Представяне на проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”. Кампания  за набиране кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в БИ-Варна – процедура за кандидатстване и предоставяни услуги.

16.00 ч. Представяне пред участниците на услугите, които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна към РАПИВ. Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати.

14ти март 2013 в сградата на Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, кв. Аспарухово:

14.00 ч. Събитието е част от информационната кампания за набиране кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в Бизнес инкубатор – Варна (БИ-Варна) към Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) . Ще бъдат представени услугите, които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна. Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати.

Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, п.к. 87
гр. Варна 9003
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
 
Областен информационен център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955
e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. "Св. Св. Кирил и Методий" 2 /Козирката/
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи, разработващи проекти в следните приоритетни направления: 

 • Енергетика, енергийна ефективност, околна среда; 
 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
 • Морска индустрия;
 • Преработвателна индустрия;
 • Строителство и транспорт – под транспорт се има предвид изграждане на транспортна инфраструктура и др.;
 • Туризъм;
 • Услуги – финансови, логистични и др.;
 • Химия, биотехнологии, фармацевтика;
 • Други.

В БИ-Варна се осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с европейски партньори.  Кандидатства се с представяне на описание на проекта на кандидата и бизнес план. Заявките за кандидатстване и примерен бизнес план се намират на сайта на проекта www.biv.rapiv.org, Документи за кандидатстване. 

Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.

Информация за проекта:

Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ). Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За контакти и допълнителна информация:
Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, 
п.к. 87, Варна 9003
тел: 052 383 700; 0888 880 311
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнение на проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013г., Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.