Интранет
вход за инкубирани фирми

Управление и екип

Дейността на Бизнес Инкубатор – Варна  се ръководи от мениджърският екип на РАПИВ, който е с дългогодишен опит в сферата на управлението и развитието на благоприятна и про-иновационна среда, поддържаща бизнес инфрастуктура и в осигуряването на услуги за придприятията. 

Екипът на РАПИВ се състои от висококвалифицирани и опитни юристи, инженери и експерти в сферата на бизнеса и финансите. 

Успешната комбинация от млади и същевременно опитни експерти и мениджъри е резултат от добре разработената бизнес стратегия. Екипът съчетава обширни познания за пазара с професионален опит, който осигуряват на клиентите надеждни и креативни решения в отговор на техните нужди.

Назад